Bộ xử lý hình ảnh VP 1000U

Còn hàng

Liên hệ

Input: 1*DVI, 1*HDMI, 1*VGA, 2*CVBS, 1*Audio, 2*USB

Output: 2*DVI, 1*VGA, 1*Audio

Support play program via USB

Support 4K

Support Wifi projection

Supporrt APP control