Nova MCTRL660 PRO

Còn hàng

Liên hệ

 

Đây là hệ thống điều khiển duy nhất hỗ trợ đầu vào 12 bit
giao diện đa phương tiện độ nét cao (HDMI) và băng thông cao
bảo vệ nội dung số (HDCP) tại Trung Quốc.
Nó hỗ trợ cấu hình màn hình bất cứ lúc nào mà không cần máy tính.
Nó hỗ trợ điều chỉnh thủ công độ sáng màn hình, đó là
thuận tiện và hiệu quả. Những tính năng này đã làm hài lòng sự đặc biệt
nhu cầu của dịch vụ cho thuê màn hình đến mức tối đa.
Đầu vào HDMI / DVI.
Đầu ra HDMI / DVI.

INPUTS
AUDIO Audio INPUT
HDMI IN HDMI INPUT
DVI IN DVI INPUT
OUTPUTS
DVI OUT DVI OUTPUT
HDMI OUT HDMI OUTPUT
OUT1、 OUT2、 OUT3、 OUT4 4 LED OUTPUTS
Control
TO PC Connected to PC , US
UART IN、 OUT Cascaded INPUT ,OU
POWER
AC 100~ 240V, 50/60Hz AC Power interface