Card thu Nova MRV410

Còn hàng

Liên hệ

Độ phân giải tối đa: 256 x 256 pixel.

Kiểm soát nhiệt độ;
Phát hiện trạng thái truyền thông cáp Ethernet;
Phát hiện điện áp cung cấp điện;
 Tỷ lệ xám cao và tốc độ làm mới cao;
 Hiệu chỉnh độ sáng và độ chói của pixel theo độ sáng
và hệ số hiệu chuẩn màu sắc cho mỗi đèn LED