Card thu Nova MRV470

Còn hàng

Liên hệ

 Hỗ trợ thẻ đơn độ phân giải 256x226

MOM có thể lưu trữ hệ số hiệu chuẩn và mô-đun LED
thông tin;
 Tập tin cấu hình đọc lại;
 Theo dõi nhiệt độ.
 Phát hiện trạng thái truyền thông cáp Ethernet;

 Phát hiện điện áp nguồn;
 Thang màu xám cao và tốc độ làm mới cao;
 Hiệu chỉnh độ sáng và độ sáng của pixel theo pixel.
 Hệ số hiệu chỉnh độ sáng và màu sắc cho mỗi đèn LED;
Cài đặt hình ảnh trước khi lưu trữ;
 Tuân thủ tiêu chuẩn EU CE-EMC Class B;
 Tuân thủ tiêu chuẩn RoHS.