Bộ xử lý hình ảnh Nova Star

V760: Bộ xử lý hình ảnh Nova V760

+ Bộ xử lý hình ảnh đã bao gồm một card phát, phiên bản tiếng việt duy nhất chỉ có tại NamHaiLED

VX400S: Bộ xử lý hình ảnh Nova VX400S

 

VX4s: Bộ xử lý hình ảnh Nova VX4s

+ Specification V1.0.5
+ User Manual V1.1.2
+ Firmware V1.7.4.0

 

VX6s: Bộ xử lý hình ảnh Nova VX6s

+ Specification V1.3.0
+ User Manual V1.3.0
+ Update note V1.1.2.0
+ Firmware V1.1.2.0

NovaPro HD: Bộ xử lý hình ảnh NovaPro HD

+ Specification V1.4.3
+ User Manual V1.4.3
+ Firmware V4.7.4.0

 

NovaPro UHD Jr: Bộ xử lý hình ảnh NovaPro UHD Jr

+ Specification V1.0.1
+ User Manual V1.0.1

 

J6: Bộ xử lý hình ảnh Nova J6

+ Specifications V2.2.0
+ User Manual V2.2.0
+ Update Notes V2.2.0.0
+ Firmware V2.2.0.0

 

C1: Bộ xử lý hình ảnh Nova C1

+ Specifications V1.0.4
+ User Manual V1.1.0
+ Update Notes V1.3.2.0
+ Firmware V1.3.2.0

 

S1: Low Latency Controller

+ Specification V1.0.1
+ User Manual V1.0.1

N9: Bộ xử lý hình ảnh Nova N9

+ Specifications V1.0.1
+ User Manual V1.0.0
+ Firmware V1.0.8.0