NOVA STAR

Công ty Cổ phần công nghệ và thương mại Nam Hải là nhà phân phối chính thức các sản phẩm của hãng NOVA STAR  tại thị trường LED Việt Nam.

Được đăng vào

Viết bình luận