Nova training

Nova training. Với đội ngũ kỹ sư đến từ Nova Factory.

Chương trình đào tạo cơ bản và chuyên sâu về phần mềm và các thiết bị điều khiển của Nova tại phòng kỹ thuật MicroLed diễn ra từ ngày 5-20/6/2019. Với một số processor từ đơn giản như V760, VSO đến Mctrl600, Mctrl660, Mctrl560pro, VX4S, VX6S, J6, họ nhà TB3, TB6, TB8, Nova software V-Scan, SmartCLT và rất nhiều ứng dụng khác. 

Được đăng vào

Viết bình luận